Charles Vandersluys [inscribed Scott]... Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Charles Vandersluys... Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Thompson detective... Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Detective... Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Customised police helmet... Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa