Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, pit, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, adze, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, bank, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, bank, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, pits, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, pits, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, bank, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, pits, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Dick's adze, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, fish hook shanks, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, pit, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, west end, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, adze, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki
'Pa Sites No. 4. Kumara-Kaiamo Excavation Xmas 1961-62' scrapbook... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, excavation square, Urenui... Puke Ariki
'Pa Sites No. 3. Kumara-Kaiamo Excavation 1961-62' scrapbook... Puke Ariki
Kumara Kaiamo pā, Urenui... Puke Ariki